Про програму

Готуємо найкращих фахівців
з Інформаційної Безпеки

Освітня програма (спеціалізація): “Адміністрування систем кібербезпеки”

Упродовж кількох місяців робоча група із працівників кафедри захисту інформації та експертів із кіберзахисту, делегованих Львівським ІТ Кластером, спочатку сформували компетенції, а потім розробили рекомендації до навчального плану нововведеної спеціалізації «Адміністрування систем кібербезпеки». Студенти можуть обрати цю спеціалізацію з другого року навчання.

 

Мета програми

Осучаснення навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 125 – Кібербезпека, шляхом впровадження інноваційних предметів та курсів із урахуванням вимог ринку праці, у тісній співпраці із фахівцями Львівського ІТ Кластера і з використанням сучасних технологій та освіти.

Про кафедру

Кафедра захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка» одна з перших в Україні, починаючи з 2001 року, провадить підготовку фахівців із кібербезпеки. До 2016 року ця підготовка провадилась в галузі знань «Інформаційна безпека» за чотирма спеціальностями. На цей час вони стали спеціалізаціями спеціальності «Кібербезпека». Кілька сотень наших випускників вже працюють у галузі інформаційних технологій (ІТ), в тому числі у сфері кіберзбезпеки.

Кафедра провадить підготовку фахівців із кібербезпеки за трьома освітніми рівнями – бакалавр, магістр, доктор філософії. Здобувачі мають можливість захищати кандидатські та докторські дисертації за спеціальностями «Кібербезпека» та «Системи захисту інформації» у спеціалізованій вченій раді, яка функціонує восьмий рік.

Кафедра співпрацює із Західним регіональним навчально-науковим центром захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», який має ліцензію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на виконання робіт із захисту інформації на замовлення установ і організацій. Унікальне обладнання, наявне у Центрі, використовується у навчальному процесі і дозволяє студентам здобути необхідні практичні навички. Кафедра підтримує тісні звязки із усіма спорідненими кафедрами в Україні, а також співпрацює із низкою закордонних навчальних закладів. Упродовж 4 останніх років викладачі кафедри брали участь у розробленні міжнародної магістерської програми із кібербезпеки у рамках програми ENGENSEC, яка фінансувалася Европейським Союзом. Ця програма передбачає, зокрема, можливість отримання двох магістерських дипломів (в Україні і в одній з країн ЄС).  Частина студентів проходила навчання за цією програмою у Швеції.

Використання он-лайн курсів

Залучення ІТ-експертів до проведення занять

Частина навчання проходить англійською мовою