Карта курсів

Що таке і чому важлива кібербезпека? Відповіді на ці запитання Ви одержите вивчаючи дисципліну «Основи інформаційної безпеки». А дисципліна «Організація інформаційних технологій на підприємстві» дасть розуміння того, як функціонують ІТ компанії, яка їх структура, типові підрозділи, посади, процеси управління, а також кращі світові практики організації інформаційних процесів.

Блок природничо-наукових дисциплін покликаний дати теоретичний фундамент, необхідний для кращого опанування професійних дисциплін спеціальності Кібербезпека.

 

Загалом вивчення фахових дисциплін на 1-му курсі дає можливість студентам зорієнтуватися у специфіці та зробити свідомий вибір однієї із 4 спеціалізацій з другого року навчання: безпека інформаційних і комунікаційних систем, системи технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою та адміністрування систем кібербезпеки. Львівський ІТ Кластер та ІТ-спеціалісти працювали над оновленням спеціалізації “Адміністрування систем кібербезпеки”.

Метою викладання блоку фахових дисциплін спеціалізації є освоєння студентами теоретичних основ у галузі програмно-апаратних засобів захисту ІТ-технологій від кіберзагроз. Вивчення дисциплін необхідне для розуміння основних положень сучасної концепції кібербезпеки, системних питань захисту даних і програмного забезпечення. Компетенції випускників спеціалізації охоплюють, зокрема, такі аспекти як безпека операцій (OPSEC) на рівні мережевої інфраструктури, операційних систем, прикладних протоколів, клієнтського та серверного прикладного програмного забезпечення, а також комп’ютерна криміналістика і проактивне тестування на проникнення в комп’ютерні системи та мережі.

За час навчання студенти проходять практику в ІТ-компаніях м. Львова.